Porslinsfestivalen i Lidköping 2024 | 24 Augusti

RESULTATEN - DREJMÄSTERSKAPEN

Tävlingarna är avgjorda! Här presenteras resultaten.

ESTETISK GREN

Juryns rubricering av samtliga vinnare – ”Det som förenar de tre valda objekten är den energi och växtkraft som söker sin väg mot det obekanta”.

1:a pris – Annika Eisenhart – SE
Juryns motivering – ”Växtformen och det organiska gömda är på väg att ta över den stränga grundformen”.

2:a pris – Simon Arnold – SE
Juryns motivering – ”Objektet speglar naturens växtkraft utifrån dess strävan mot höjder på sina egna villkor”.

3:e pris – Chris White – FI
Juryns motivering – ”I en traditionell form skapar den organiska energin en naturens sprängkraft inifrån”.

TEKNISK GREN – DAMER

1:a pris – Bente Brosbøl Hansen – SE – Cylinder – 645 mm – Fat – 748 mm – Totalt – 1393 mm

2:a pris – Nina Bergqvist – SE – Cylinder – 631 mm – Fat – 710 mm – Totalt – 1341 mm

3:e pris – Åsa Fällgren – SE – Cylinder – 549 mm – Fat – 635 mm – Totalt – 1184 mm

TEKNISK GREN – HERRAR

1:a pris – Bjarne Puggaard – DK – Cylinder – 759 mm – Fat – 783 mm – Totalt – 1542 mm

2:a pris – Lennart Eisenhart – SE – Cylinder – 666 mm – Fat – 707 mm – Totalt – 1373 mm

3:e pris – Chris white – FI – Cylinder – 611 mm – Fat – 667 mm – Totalt – 1278 mm

ÖVRIGA DELTAGARE TEKNISK GREN – DAMER

Caroline Fredriksson – SE – Cylinder – 460 mm – Fat – 640 mm – Totalt – 1100 mm

Anna Lindell – SE – Cylinder – 632 mm – Fat – 590 mm – Totalt – 1022 mm

Anna Löwenheilm – SE – Cylinder – 362 mm – Fat – 535 mm – Totalt – 897 mm

Mia Snitzchler – SE – Cylinder – 474 mm – Fat – 645 mm – Totalt – 1119 mm

Maria Englund – SE – Cylinder – 336 mm – Fat – 571 mm – Totalt – 907 mm

ÖVRIGA DELTAGARE TEKNISK GREN – HERRAR

Mads Ottow – DK – Cylinder – 485 mm – Fat – 715 mm – Totalt – 1200 mm

Simon Arnold – SE – Cylinder – 321 mm – Fat – 457 mm – Totalt – 778 mm

Arne Sörensen – DK – Cylinder – 418 mm – Fat – 613 mm – Totalt – 1031 mm

DREJMÄSTERSKAPEN

I år hålls den estetiska grenen på fredag 19/8 och den tekniska på lördagen 20/8. Se program.  Heatlistorna är inte fastställda ännu men nedan finns deltagarlistor. Med reservation för förändringar.

Längre ner på sidan kan du läsa mer om innehåll och hur det går till under drejmästerskapen.

ESTETISK GREN

Anna Lindell – SE

Åsa Fällgren – SE

Bente Brosbøl Hansen – SE

Caroline Fredricsson – SE

Lennart Eisenhart – SE

Maria Englund – SE

Maj-Britt Lindequist – SE

Annika Eisenhart – SE

Mia Schnitzler – SE

Bjarne Puggaard – DK

Chris White – FI

Arne Sörensen – DK

Mads Ottows – DK

Nina Bergqvist – SE

Kristina Thor Östli – SE

Simon Arnold – SE

TEKNISK GREN
KVINNLIGA DELTAGARE

Anna Lindell – SE

Åsa Fällgren – SE

Bente Brosbøl Hansen – SE

Caroline Fredricsson – SE

Maria Englund – SE

Mia Schnitzler – SE

Nina Bergqvist – SE

Anna Löwenheilm – SE

TEKNISK GREN
MANLIGA DELTAGARE

Lennart Eisenhart – SE

Bjarne Puggaard – DK

Chris White – FI

Arne Sörensen – DK

Mads Ottows – DK

Simon Arnold – SE

Maria Englund
MARIA ENGLUND

En av deltagarna under drejmästerskapen.

Maria Englund driver Gamlastadenskrukmakeri i Eskilstuna. Verkstan finns på Museets område Rademacher-smedjorna.

Jag kan stolt visa upp mästarbrevet o kalla mig krukmakar-mästare. Firar i år 25 år med leran som vän o material. Jobbar mestadels med brukliga ting i stengodslera men ibland även med Raku.

SÅ HÄR GÅR DET TILL UNDER DREJMÄSTERSKAPEN

ESTETISK TÄVLING

E1 ESTETISK:

Estetisk – ”att göra”, ”skapa” eller ”frambringa”

Tema meddelas omedelbart före tävlingens början. Tre föremål får drejas varav ett väljs av dig som tävlande för bedömning. Du kan dreja direkt på skivhuvudet eller på gipsplatta. Drejtid 30 minuter + 30 min på annan plats. Utifrån temat är du är fri att förändra form hur du vill. Valfri kvantitet lera.

Föremålet bedöms av en oberoende jury utifrån form, hantverksmässigt utförande, dess balans och uttryck med utgångspunkt från temat. Jurybedömningen sker efter avslutad tävling. Objekten presenteras synliggörs för publik framför scenen. Juryn samlas för bedömning efter den estetiska tävlingens genomförande. Bedömningskriterier och jurybeslut kan ej överklagas.

TEKNISK TÄVLING

Kvalificeringsheaten omfattar två moment – T1 Cylinder och T2 Fat Finalen omfattar två moment – T1 Cylinder och T2 Fat

T1 CYLINDER

Drejas av 5 kg lera i herrklassen och 4 kg lera i damklassen. Drejtid: 20 minuter. Cylinderns utvändiga diameter får ej på något ställe understiga 150 mm. Cylindern skall vara självbärande på skivan för diameterkontroll och höjdmätning efter slutförd drejning. Höjdmått i mm registreras som tävlingspoäng.

T2 FAT

Drejas av 6 kg lera i herrklassen och 5 kg lera i damklassen. Drejtid 20 minuter. Fatet skall vara självbärande på skivan för diameterkontroll och mätning av vidd efter slutförd drejning. Kontrollant kontrollväger klösen innan drejning. Samma typ av lera som tävlingsledning utprovat kommer att användas till samtliga tävlingsmoment. Motordrejskivorna som användes vid årets tävling är av samma typ som föregående år. Om situation skulle uppstå som måste föranleda ändringar i dessa regler förbehåller sig tävlingsledningen ha rätt till sådana åtgärder. Tävlingsledningens beslut kan ej överklagas. För båda momenten gäller att botten ej får vara för tunn så att skärtråden blottas vid avskärning. OBS! Det är ej tillåtet att hämta ny lera och göra ett nytt försök. Däremot kan leran som drejats med återanvändas.

FINAL

Vinnande deltagarna går till final. Finalomgångens poäng utgör underlag för slutresultat. I final drejas cylinder och fat. Drejtid är 25 minuter. Totalpoängen beräknas i mm. Om oklarhet uppstår p.g.a. samma poäng skall utslagsdrejning verkställas. 

MÄTNING OCH SLUTRESULTATSBEDÖMNING

Kontrollant är behjälplig med mätning under tiden drejningen pågår om drejaren så önskar, men dessa mätningar protokollföres ej. Alla mätningar som protokollföres utförs av kontrollant och en mätningsdomare efter att drejaren har lämnat skivan och begärt mätning efter stipulerad sluttid. Specialverktyg får ej användas i den tekniska tävlingen. Egna verktyg skall användas, såsom svamp, drejsken, kniv, nål m.m. Kontrollanter kommer att finnas vid drejskivorna och kontrollvägning kommer att ske vid utdelning av lera.

MÖT KOLLEGOR OCH UPPLEV RIKTIG KRUKMAKARSTÄMNING!