Porslinsfestivalen i Lidköping bygger ny hemsida. Innehåll fylls på allteftersom och desto större anledning att besöka ofta för att se vad som hänt sedan sist. Program hittar du i menyn. Välkommen ända fram till festivaldax! Hälsningar Porslinsfestivalen i Lidköping 2022

DREJMÄSTERSKAPEN

I år hålls den estetiska grenen på fredag 19/8 och den tekniska på lördagen 20/8. Se program.  Heatlistorna är inte fastställda ännu men nedan finns deltagarlistor. Med reservation för förändringar.

Längre ner på sidan kan du läsa mer om innehåll och hur det går till under drejmästerskapen.

ESTETISK GREN

Anna Lindell – SE

Åsa Fällgren – SE

Bente Brosbøl Hansen – SE

Caroline Fredricsson – SE

Lennart Eisenhart – SE

Maria Englund – SE

Maj-Britt Lindequist – SE

Annika Eisenhart – SE

Mia Schnitzler – SE

Bjarne Puggaard – DK

Chris White – FI

Arne Sörensen – DK

Mads Ottows – DK

Nina Bergqvist – SE

Kristina Thor Östli – SE

Simon Arnold – SE

TEKNISK GREN
KVINNLIGA DELTAGARE

Anna Lindell – SE

Åsa Fällgren – SE

Bente Brosbøl Hansen – SE

Caroline Fredricsson – SE

Maria Englund – SE

Maj-Britt Lindequist – DK

Mia Schnitzler – SE

Nina Bergqvist – SE

Anna Löwenheilm – SE

TEKNISK GREN
MANLIGA DELTAGARE

Lennart Eisenhart – SE

Bjarne Puggaard – DK

Chris White – FI

Arne Sörensen – DK

Mads Ottows – DK

Simon Arnold – SE

Maria Englund
MARIA ENGLUND

En av deltagarna under drejmästerskapen.

Maria Englund driver Gamlastadenskrukmakeri i Eskilstuna. Verkstan finns på Museets område Rademacher-smedjorna.

Jag kan stolt visa upp mästarbrevet o kalla mig krukmakar-mästare. Firar i år 25 år med leran som vän o material. Jobbar mestadels med brukliga ting i stengodslera men ibland även med Raku.

SÅ HÄR GÅR DET TILL UNDER DREJMÄSTERSKAPEN

ESTETISK TÄVLING

E1 ESTETISK:

Estetisk – ”att göra”, ”skapa” eller ”frambringa”

Tema meddelas omedelbart före tävlingens början. Tre föremål får drejas varav ett väljs av dig som tävlande för bedömning. Du kan dreja direkt på skivhuvudet eller på gipsplatta. Drejtid 30 minuter + 30 min på annan plats. Utifrån temat är du är fri att förändra form hur du vill. Valfri kvantitet lera.

Föremålet bedöms av en oberoende jury utifrån form, hantverksmässigt utförande, dess balans och uttryck med utgångspunkt från temat. Jurybedömningen sker efter avslutad tävling. Objekten presenteras synliggörs för publik framför scenen. Juryn samlas för bedömning efter den estetiska tävlingens genomförande. Bedömningskriterier och jurybeslut kan ej överklagas.

TEKNISK TÄVLING

Kvalificeringsheaten omfattar två moment – T1 Cylinder och T2 Fat Finalen omfattar två moment – T1 Cylinder och T2 Fat

T1 CYLINDER

Drejas av 5 kg lera i herrklassen och 4 kg lera i damklassen. Drejtid: 20 minuter. Cylinderns utvändiga diameter får ej på något ställe understiga 150 mm. Cylindern skall vara självbärande på skivan för diameterkontroll och höjdmätning efter slutförd drejning. Höjdmått i mm registreras som tävlingspoäng.

T2 FAT

Drejas av 6 kg lera i herrklassen och 5 kg lera i damklassen. Drejtid 20 minuter. Fatet skall vara självbärande på skivan för diameterkontroll och mätning av vidd efter slutförd drejning. Kontrollant kontrollväger klösen innan drejning. Samma typ av lera som tävlingsledning utprovat kommer att användas till samtliga tävlingsmoment. Motordrejskivorna som användes vid årets tävling är av samma typ som föregående år. Om situation skulle uppstå som måste föranleda ändringar i dessa regler förbehåller sig tävlingsledningen ha rätt till sådana åtgärder. Tävlingsledningens beslut kan ej överklagas. För båda momenten gäller att botten ej får vara för tunn så att skärtråden blottas vid avskärning. OBS! Det är ej tillåtet att hämta ny lera och göra ett nytt försök. Däremot kan leran som drejats med återanvändas.

FINAL

Vinnande deltagarna går till final. Finalomgångens poäng utgör underlag för slutresultat. I final drejas cylinder och fat. Drejtid är 25 minuter. Totalpoängen beräknas i mm. Om oklarhet uppstår p.g.a. samma poäng skall utslagsdrejning verkställas. 

MÄTNING OCH SLUTRESULTATSBEDÖMNING

Kontrollant är behjälplig med mätning under tiden drejningen pågår om drejaren så önskar, men dessa mätningar protokollföres ej. Alla mätningar som protokollföres utförs av kontrollant och en mätningsdomare efter att drejaren har lämnat skivan och begärt mätning efter stipulerad sluttid. Specialverktyg får ej användas i den tekniska tävlingen. Egna verktyg skall användas, såsom svamp, drejsken, kniv, nål m.m. Kontrollanter kommer att finnas vid drejskivorna och kontrollvägning kommer att ske vid utdelning av lera.

MÖT KOLLEGOR OCH UPPLEV RIKTIG KRUKMAKARSTÄMNING!